گفتگوهای دشوار

۲۹۰ هزار تومان

گفتگوهای دشوار چنان که از نام آن مشخص است گفتگوهایی هستند که انجام آن‌ها به سادگی سایر گفتگوها نیست. زیرا تاثیر آن‌ها می تواند بر زندگی ما بسیار زیاد باشد.

گفتگوهای دشوار

۲۹۰ هزار تومان

دسته: