می تونی بحث درباره هنر متقاعدسازی – آموزش جامع + فیلم را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!