درباره آکادمی گفتگو

گفتگو بخش مهمی از زندگی ما را تشکیل می‌دهد. گفتگو با خود و دیگران.

داشتن مهارت گفتگو برای رسیدن به موفقیت در زندگی و کار لازم است.

متاسفانه به اندازه سایر جنبه‌ها به گفتگو اهمیت و ارزش داده نشده است.

در آکادمی گفتگو تلاش می‌کنیم با آموزش مهارت‌های گفتگو محور به مخاطبان خود کمک کنیم سریعتر به موفقیت دست پیدا کنند.

آموزش‌های ما حول چهار زمینه اصلی آموزش مذاکره ، متقاعد سازی ، آموزش فروش و مهارت گفتگو قرار دارند.

خدمات آکادمی گفتگو